Úvod

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.

Vítejte na stránkách sběratele a beskydského patriota 


•Frýdek - Místek... Moje rodné město pod Beskydami bylo v 60. až 80. letech 20. století postiženo budovatelským nadšením do té míry, že z původní historické zástavby zbyly jen kostely, dvě historická náměstí, několik uliček v jejich okolí a nádraží. Vše ostatní skončilo pod koly a pásy stavebních strojů. Abych ale tehdejším budovatelům nekřivdil, zachovány zůstaly také tovární budovy z konce 19. století. Ty ovšem úspěšně likvidují "budovatelé" současní.


• Když jsem zhruba před dvaceti lety zjistil, že v poměrně mladém věku jsem už pamětníkem, rozhodl jsem se uchovat si tu starou dobu nejen ve vzpomínkách, ale i v nějaké hmotné podobě. Tím začala moje sběratelská vášeň. Postupně jsem se dostal ke starým pohlednicím, fotografiím, odznakům, medailím, štítkům na turistické hole, a jiným památkám. O svých sběratelských aktivitách jsem v roce 2012 hovořil i v televizi Polar.


• Kdysi kdosi řekl, že jsme jen dočasnými správci svých sbírek. To je pravda a proto bych chtěl, aby moje sbírky, než se rozplynou v řece času, potěšily i někoho jiného. Proto vznikly tyto stránky.


• Příjemné vzpomínání a možná i poučení přeje Jiří Karásek