Články

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

TURISTICKÉ ŠTÍTKY


     Sbírání štítků na turistické hole je obor poměrně nový. Mne osobně zaujaly tyto drobné kovové artefakty někdy v roce 1997. Pokud vím, neexistuje o štítcích žádná literatura, o kterou by se bylo možno opřít při získávání informací. Přestože jsme o kus pokročili ve vědomostech a kvalitě našich sbírek a na internetu se už dá dohledat více informací, stále jsme na začátku cesty. Proto se chci podělit se zájemci o některé své myšlenky a poznatky.

     Sběratelé pohlednic jistě znají staré záběry turistů, hrdě třímajících své hole s kovovými štítky, které symbolizovaly všechna místa, která dotyčný navštívil. To byl vlastně jakýsi cestovní deník každého správného turisty. A tak nacházíme v pozůstalostech i několik holí po dědečkovi se štítky z celé republiky, někdy i z ciziny. Celý článek

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.