Ateliér Doda

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

     • Práce tohoto fotoateliéru se objevují až ve 40. letech minulého století, tedy v době 2. světové války. Doda sídlil v Místku a  pracoval především v ateliéru. Fotil svatby, portréty a hlavně německé vojáky, exteriérové fotky neznám.

     • Původně jsem neměl ani v úmyslu sem tento ateliér zařazovat, protože už patří mezi ty modernější. Pak se mi ale dostala do ruky fotografie, která mi vzala dech, a proto ji uvádím. Takovým snímkům říkám "Fotky s příběhem".

     • A tento je velmi smutný. Jedná se o skupinu mladých mužů, zřejmě kamarádů, kteří se nechali vyfotografovat těsně před odsunem asi na nucené práce do Theresienfeldu v Rakousku měsíc před vánocemi 1942. Podle údajů na zadní straně se zdá, že se vrátil jen jeden z nich.

Ateliér Doda

K označení svých prací používal Doda tzv. suché razítko, kdy do hotové fotografie vyrazil reliéfní logo.
Fotografie se jmény, datem a hodinou odsunu čtyř kamarádů na nucené práce (Total Enisatz). Tři z nich nepřežili.
Razítko atelieru Doda po roce 1948, kdy po znárodnění přešly soukromé podniky pod tzv. národní správu.

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.