Atelier Hůlek

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

     •M. Hůlek provozoval svůj ateliér v Ostravě v budově hornické (horní) školy. Ve Frýdku na Zámecké ulici č. 6 naproti zámecké zahradě měl filiálku. Tento nejstarší fotoateliér ve Frýdku aložil Ludwig Niemtschik někdy před rokem 1871. Po M. Hůlkovi provozoval tento ateliér ještě Raimund Svěrák. Zda byl mezi majiteli nějaký příbuzenský vztah, jsem nezjistil.

     •V roce 1910 získal M. Hůlek stříbrnou medaili na fotografické výstavě v Brně, které se účastnilo 28 živnostenských fotografů z Moravy a Slezska. Na svých fotografických deskách inzeroval umělecké fotografie při elektrickém světle, což byl na počátku 20. století velký pokrok.

Fotoateliér Hůlek

Fotografové umísťovali své iniciály do stylových erbů. Starší typ desky před rokem 1910 s názvem ateliéru "Helios".
Dvojjazyčná deska byla vyrobena u firmy Leopold Loebenstein ve Vídni po roce 1910.
Pokud získal ateliér nějaké ocenění na výstavě, bylo to vždy součástí reklamy včetně vyobrazení medaile.
Zdá se, že filiálku ve Frýdku si M. Hůlek pořídil až po roce 1910. Zde ještě není uvedena.
Svítící žárovka i graficky upozorňuje na použití elektrického světla při fotografování. Zde navíc už tři medaile z výstav.

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.