Kašper Frýdlant

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

     • Fotoateliér Al. Kašper byl jedním velkých z vydavatelů beskydských pohlednic. Produkoval ale i kabinetky.

Fotoateliér Kašper Frýdlant n. O.

Deska neznámého výrobce datovaná rokem 1911 s nezbytným monogramem.
Nejčastější logo ateliéru A. Kašpera s vyobrazením medaile Ústřední hospodářské společnosti v Opavě.
A. Kašper používal desky pod fotografie nestandartního formátu.
Deska A. Kašpera použitá jinou firmou. Stačilo razítko a konkurent se zadarmo dostal k desce jiného ateliéru.

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.