Kleinwächter

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

Fotoateliér Kleinwächter

     • Josef Kleinwächter jako vyučený fotograf otevřel svůj fotoateliér ve Frýdku prý někdy po roce 1895. Ale první zmínka, kterou jsem zachytil, tedy korespondenční lístek poslaný z bavorského Kemptenu, je už z roku 1892. V adrese je J. Kleinwächter titulován jako Retoucher - retušér. Je tedy pravděpodobné, že to bylo i dříve.

     •Po první světové válce onemocněl a živnost vedla jeho manželka Filipína Kleinwächterová. Současně s ateliérem provozovali obchod s fotografickým materiálem.

     •Jejich syn, rovněž Josef, se v rodinné firmě vyučil fotografem a živnost převzal po dosažení plnoletosti. Vedl závod až do znárodnění kolem roku 1953. Ateliér se stal součástí lidového družstva Fotografia a Josef Kleinwächter ml. v něm musel pracovat jako zaměstnanec až do svých 72 let do roku 1976, aby jako bývalý živnostník získal nárok na důchod. A to i přesto, že poslední dva roky byl nemocen. Zemřel v roce 1991 ve věku 87 let. Ateliér byl zrušen a zbourán v roce 1982.

     •Fotoateliér Kleinwächter sídlil na Třídě T. G. Masaryka naproti dnešnímu Katastrálnímu úřadu v samostatném objektu vedle tiskárny Josefa Orla. Jeho součástí byl archiv v dřevěném přístřešku, ve kterém se skladovaly krabice s fotografickými deskami od samého vzniku firmy. Bylo jich obrovské množství, hromada měla rozměry asi 10 x 1 x 1 metr a vážila několik tun. Archiv se ale bohužel nedochoval.   

    •Pamatuji si ateliér z doby v 60. - 80. letech minulého století, kdy už byl součástí družstva Fotografia, ale i přesto se pro podobenky stále chodilo "do Kleinwächtra".

     • Jméno Kleinwächter bylo velice známé a znamenalo serióznost, ochotu a spokojenost zákazníků. Uctivost živnostníka projevoval Josef Kleinwächter například tím, že na ulici každého zdravil "Moje úcta."   

     •Tradice rodinné firmy zůstala ve Frýdku-Místku dodnes zachována. Josef Kleinwächter toho jména třetí je rovněž profesionálním fotografem, dnes se ale plně věnuje své tiskárně a fotografování provozuje už jen jako koníčka. Tradice se udržuje ale i v další generaci, protože syn i dcera Josefa Kleinwächtera se věnují fotografování na umělecké úrovni. Tímto bych mu chtěl poděkovat za poskytnuté informace a za laskavé svolení s jejich uveřejněním.

Korespondenční lístek z Bavorska adresovaný Josefu Kleinwächterovi, kde je uveden jako Retoucher - retušér. Zajímavé je, že adresa zní Friedek, Albrechtsplatz. Je možné, že právě na náměstí byl jeho první ateliér.
Zadní strana korespondenčního lístku.
Desky pro kabinetky tiskla firma Kühle & Miksche ve Vídni, zprvu jen v němčině.
Dnešní Třída T. G. M. byla Kaiser Franz Josef Strasse, někdy jen zkráceně Kaisersrtasse nebo Franz Josef Srasse.
Atelier měl č. p. 10 a nesl honosný název "Fotografický umělecký ústav". Desky mměly i volnou plochu pro popis.
Stejný potisk se použil i na velkoformátové fotografie.
Ústup od názvu "Umělecký ústav" a přechod k prostému "Fotografický atelier".
Firma Kühle & Mischke z Vídně tiskla takovéto krásné secesní potisky.
Ozdobný dvojjazyčný potisk pochází od firmy B. Wachtl, Wien. Zajímavé je české přejmenování F. J. Strasse na Nádražní ulici.
Na této desce je použitý ozdobný monogram jako erb rodu Kleinwächter.
Dvojjazyčná deska zjevně z období první republiky Třída T. G. M. zde jako Wilsonova.
Některé fotografie jsou opatřeny pouze razítkem. Ö. Schl. znamená v překladu Rakouské Slezsko.
Novější fotografie jsou signované takovýmto protlačovaným razítkem.
Tištěná reklama z roku 1947.
Po znárodnění byly fotoateliéry sdruženy do družstva Fotografia. J. Kleinwächtera nechali komunisté dělat ve vlastním ateliéru vedoucího.
Přibližné umístění Kleinwächterova ateliéru na leteckém snímku z roku 1955. (Snímek: http://kontaminace.cenia.cz/)

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.