Krasl Místek

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

     • Fotoaeliér Františka Krasla patřil k nejstarším atelérům v Místku. Jeho činnost se dá vysledovat už na přelomu 19. a 20. století. Zabýval se především ateliérovou tvorbou.

     •Práce Františka Krasla byla oceněna medailí na I. mezinárodní výstavě obchodu, řemesel a hygieny v Karlových Varech v roce 1908.

     • V jeho dílně se vyučil fotografem i jeho syn stejného jména - František (1912 - 1998), který navázal na rodinnou tradici a stal se z něho významný umělecký fotograf. V roce 1954 nastoupil jako divadelní fotograf do Moravskoslezského divadla v Ostravě, kde vytvořil rozsáhlé dokumentační dílo. Díky němu má dnes toto divadlo bohatý fotoarchiv mapující jeho dlouholetou práci.

     • František Krasl ml. fotografoval kromě divadla i ostravský průmysl, Beskydy, fotil kalendáře, pohlednice, vydával knihy fotografií. Patřil k průkopníkům barevné fotografie u nás. Na internetu lze dohledat další informace o jeho životě a práci. Zde dokonce i krátké video.

Fotoateliér Krasl Místek

Kabinetky F. Krasla se vyznačují velmi vkusnou secesní grafikou. Tato je signována písmeny CECO.
Další secesní motiv na Kraslových kabinetkách od neznámé firmy.
Tento motiv používal F. Krasl po vyznamenání na výstavě v Karlových Varech v roce 1908. Vyobrazení medaile hrdě používal i na přední straně. Deska od firmy C. E. & Co. z Vídně.
Deska od neznámé firmy s vyobrazením už dvou medailí z výstav.
Deska od firmy Stein a spol. z Českých Budějovic pouze s českým textem. Proto usuzuji, že se jedná už o práci F. Krasla ml.
František Krasl ml. používal k označení fotografií i plastické razítko.
Také použití nálepek k označení fotografií je zřejmě od mladšího z fotografické rodiny Kraslů.
František Krasl zjevně dbal na reklamu. Tato vyšla v listu Noviny těšínské roku 1910. Zmínka "Fotografuje se denně za každého počasí" určitě znamená, že už tenkrát používal při práci elektrické osvětlení.
Reklama z novin Lubina - Ostravice z Frenštátu pod Radhoštěm z roku 1913.
Reklama z Výroční zprávy TJ Sokol Místek z roku 1924.
Reklama ze Sborníku místecké výstavy z roku 1926. Fr. Krasl inzeruje i fotografování v exteriéru.
V místeckém pavilonu na výstavě Bezručova kraje ve Frýdku roku 1935 inzeruje F. Krasl i prodej fotopotřeb a služby pro fotoamatéry. Důkaz, že fotografování už se neomezovalo jen na profesionální fotoateliéry, ale rozšířilo se i mezi amatéry.

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.