Lochman Frýdlant

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

     • Jan Lochman se narodil 10. května 1885 v Mladé Boleslavi.

Fotografickému řemeslu se vyučil u svého bratra. Poté pracoval u jednoho z nejlepších pražských fotografů Langhanse a v ateliérech ve Vídni a Budapešti.

     • Jako všichni fotografové na začátku 20. století si zpočátku vyráběl vlastní fotomateriál, později pracoval s kvalitními materiály zn. Agfa, Gevaert a Kodak. Centrálu měl ve Frenštátě pod Radhoštěm. Již v roce 1927 měl pobočku ve Frýdlantě nad Ostravicí a v roce 1933 ve Valašském Meziříčí.

     • Ve výkladní skříni svého ateliéru měl jan Lochman umístěn slogan: "Já bych chtěl míti své foto od Jana Lochmana, na které bych se díval od rána do rána".

     • Jan Lochman, ač původem z Čech, musel velmi milovat Beskydy. Kromě klasických ateliérových portrétů, svateb a rodinek, totiž známe stovky nesmírně kvalitních fotopohlednic nejvíce z Valašska, ale i z ostatních částí Moravskoslezských Beskyd. Jeho práce jsou pro svoji kvalitu velmi snadno rozeznatelné od ostatních, protože používal velmi kvalitní filmy, papíry i techniku.

     • Po roce 1948 byla jeho firma znárodněna a Janu Lochmanovi zbyl osud zaměstnance v jeho mateřském závodě ve Frenštátě pod Radhoštěm. Zde také 25. dubna 1960 zemřel.

     • Některé informace jsem čerpal z krátké zmínky o Janu Lochmanovi v internetových novinách Obelisk z listopadu 2001.

Fotoateliér Lochman Frýdlant

Portrét Jana Lochmana.
Podle této reklamy to vypadá, že Jan Lochman byl i malířem. To by vysvětlovalo jeho cit pro kompozici, který je zřetelný z jeho fotopohlednic.
Reklama zmiňuje i ateliér ve Frýdlantě nad Ostravicí.
Jan Lochman hodně inzeroval v regionálním tisku. Reklama z frenštátského Nového reklamního listu z 1.10 1927, kde uvádí i filiálku ve Frýdlantě.
V prosinci 1927 inzeroval J. Lochman i pohlednice.
Novoroční přání na silvestrovském programu TJ Sokol Frenštát.1927.
Reklama z roku 1928.
Reklama z díla Františka Horečky Kniha o památném Radhošti (1931) inzeruje i pomoc fotoamatérům.
Firemní obálka fotoateliéru Jana Lochmana.

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.