Ludwig Niemtschik

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

Ludwig Niemtschik

     • Atelier Ludwiga Niemtschika byl nepochybně prvním fotoatelierem ve Frýdku. Jeho nejstarší datovaná fotografie v mé sbírce nese letopočet 1871. Atelier sídlil na Zámecké ulici č. 6 v domě, který už dnes nestojí. Zatím není bohužel známa žádná úplná fotografie tohoto domu, kromě několika pohlednic z dálky, které zobrazují jen střechu nebo štít.

     • Niemtschik byl zároveň zřejmě i prvním frýdeckým fotografem, od kterého známe záběry města, takže fotil nejen v ateliéru, ale i v exteriéru. Bylo to v té době určitě něco výjimečného, když si uvědomíme jak objemné a těžké bylo tehdejší fotografické vybavení.

     • A ještě něčím je tento ateliér výjímečný. Jeho existenci máme doloženu nejméně 61 let, do roku 1932. Na stejné adrese se uvádí v průběhu let ještě atelier Svěrák, Hůlek a možná i fotograf Osina. Zda byly mezi fotografy nějaké příbuzenské vztahy nebo přecházel ateliér na nového majitele např. prodejem, se mi nepodařilo zjistit.

     • Za svoji práci získal Ludvig Niemczik stříbrné medaile na druhé zemské výstavě v Těšíně 1880 a na hospodářské a průmyslové výstavě 1894 v Místku.


První reklamy uváděly L. Niemtschika i jako akademického malíře. Fotografie byla zpočátku skutečně brána jako malířství za pomoci světla.
Vzhledem k jednoduchému tisku reklamy a titulu Akad. Maler je toto zřejmě nejstarší Niemtschikova fotografie ve sbírce. Bohužel není datovaná.
Nejstarší datovaná kabinetka Ludwiga Niemtschika z roku 1871.
Velmi zdobná reklama neznámého tiskaře z roku 1872.
Deska od firmy K. Krziwanek, Wien.
Deska od firmy K. Krziwanek, Wien. Stejná grafika na černém podkladě.
Jiný typ desky od firmoy K. Krziwanek ve Vídni. Zde se uvádí i přesah ateliéru do Místku.
Deska s reklamou pouze na lícní straně. Fotografie neznámého domu před rokem 1880.
Deska od firmy Türkel & Steiner, Wien s odkazem na stříbrnou medaili z výstavy v Těšíně. Tato a následující fotografie tedy vznikly až po roce 1880.
Stylizace dítěte do dárkového košíku byla oblíbeným motivem L. Niemtschika. Desku vyrobila firma Sigmund Bondy, Wien.
Deska neznámého výrobce s velmi kvalitním tiskem a krásně zřetelnou kresbou medaile z těšínské výstavy 1880.
Stejný motiv na exteriérové fotce formátu 10 x 14 cm pořízené po roce 1884. Jedna z nejstarších fotografií Místku.
Deska firmy Eisenschiml & Wachtl, Wien.
Stejný motiv od firmy Eisenschiml & Wachtl na velkoformátové desce s bohatě zdobeným zlaceným okrajem.
Deska firmy Bernhard Wachtl z Vídně s výrazným slezským erbem.
Deska od firmy Eisenschiml & Wachtl, Wien s medailí z těšínské výstavy 1880 a z místecké hospodářské výstavy 1894.
Zajímavá fotografie harmonikáře s lahví piva se stejným motivem na desce od firmy Eisenschiml & Wachtl, Wien. Po roce 1894.
Krásné secesní motivy tiskla na svých deskách firma Kühle & Mischke, Wien. Po roce 1894.
Speciální deska od firmy K. Krziwanek, Wien s plochou pro popis. Byla vhodná hlavně pro svatební fotografie. Po roce 1894.
Reklama Niemtschikova ateliéru z německého turistického průvodce prof. J. Matzury 1891.
Reklama z českého Průvodce po Bezkydách, vydaného KČST Praha 1895.
Výřez z dobové pohlednice s částí štítu nejstaršího frýdeckého ateliéru Ludwiga Niemtschika, později Raimunda Sweraka a M. Hůlka. Dům stál na Zámecké ulici naproti bráně do zámecké zahrady. (Děkuji p. Václavu Peterovi za zapůjčení této pohlednice)
Výřez z dobové pohlednice s ateliérem Ludwiga Niemtschika. Před nástupem elektrického světla používali fotografové k osvětlení denní světlo, proto měly fotoateliéry obvykle prosklené střechy. V pozadí vstupní brána do zámecké zahrady.
Na leteckém snímku z roku 1955 je červeně vyznačeno umístění ateliéru na Zámecké ulici. Dnes tento dům již nestojí. (Snímek: http://kontaminace.cenia.cz/)

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.