Fotoateliéry

UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.

Fotografové z Frýdku, Místku a okolí


     •Než se podíváte na tvorbu frýdeckomísteckých fotografů posledních téměř 150 let, udělejte si krátkou procházku do historie fotografie.

     •Již dávno se vynálezci pokoušeli vytvořit obraz pomocí světla, ale tyto obrazy nebyly stabilní, a proto se nedochovaly. Nejstarší fotografie, tak jak ji známe dnes, pochází z Francie a je z roku 1825. První výstava fotografií se konala až v roce 1839 a z roku 1840 pochází první dochovaná česká fotografie - budova pošty v Litomyšli. První portrétní ateliér v Evropě byl otevřen roku 1841 v Londýně.

     •Zjednodušením fotografického procesu se tato technika postupně rozšiřovala a fotoateliéry začaly vznikat i v menších městech. Kdy k tomu došlo ve Frýdku a Místku se mi zatím nepodařilo zjistit, nicméně ve sbírce mám fotografii z ateliéru Ludwiga Niemtschika datovanou rokem 1871. Zdá se tedy, že by to mohl být nejstarší fotoatelier na území města, potvrzeno to ovšem není.

     •Fotografové v té době pracovali téměř výhradně v ateliérech. Pro exteriéry nebyla těžká fotografická technika příliš vhodná. Fotografie se v té době považovala výhradně za umělecké dílo. Na starých ateliérních  fotkách vidíme velmi strnulé postavy. Expoziční časy byly velmi dlouhé, proto měly osoby zezadu pod hlavou opěrky aby se nepohnuly.

    •Fotografické desky pro negativy si fotografové vyráběli sami. Na skleněnou desku se nanesla trocha vlastnoručně vyrobené emulze z želatiny, deska se roztočila a odstředivou silou se emulze rovnoměrně roznesla po celé desce. Po usušení byly negativy připraveny k exponování. Snímky se pořizovaly na tenký papír, který se nehodil pro dlouhodobější uchování, a proto se kašírovaly na pevný karton a byly tak vhodné k uložení do alba.

     •Těmto snímkům o rozměrech přibližně 7 x 10,5 cm se začalo říkat kabinetky. Vznikaly ale i snímky větších rozměrů.

     •Zadní strana kartonového podkladu sloužila fotografům jako reklamní plocha k prezentaci vlastního ateliéru. Dlužno říct, že tyto grafiky jsou mnohdy malými uměleckými díly. Desky se vyráběly ve Vídni, později i jinde a vzhledem k tomu, že zřejmě nebyly nejlevnější, používaly se i opakovaně. Upozornění typu: "Desku zachovejte k dalšímu použití", je téměř na každé z nich.

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko