Pohlednice

F-M Patriot

Staré Frýdecko a Místecko

Zde najdete ukázky z mé sbírky pohlednic


• Pro návštěvníky, kteří se filokartií (sběratelství pohlednic) nezabývají, velmi krátce něco z historie: Počátky používání pohlednic se datují od 70. až 80. let devatenáctého století. Jejich zlatá éra začala kolem roku 1895 - 96. Do roku 1905 vycházely pohlednice s tzv. dlouhou adresou, tedy na rubu bylo místo jen pro adresu a známku. Sdělení se psalo přímo do obrazové části na líci, někdy tam byla vyčleněna malá ploška pro krátký vzkaz. Po roce 1905 se začaly vydávat pohlednice z tzv. krátkou adresou, rub byl tedy rozdělen na část adresní a část pro sdělení, jak to známe dodnes. Do roku 1950 měly pohlednice standartní velikost 9x13 cm (malý formát), poté velikost 10x15cm (velký formát). Výjimkou ale nejsou ani pohlednice jiných formátů a tvarů - podélné, kulaté, skládací a jiné.


• Ve Frýdku - Místku, snad díky jeho smutnému osudu kompletně přebudovaného města, se vyskytuje poměrně velká skupina sběratelů, kteří se pravidelně setkávají v Klubu filokartistů, takže žádná novinka ve sbírkách nezůstane dlouho utajena. Kdo by se nepochlubil novým přírůstkem?! A to je dobře, protože o to více historických svědectví zůstane zachováno. Znamená to ale také, že zdejší pohlednice jsou jedny z nejvyhledávanějších a tedy nejdražších.


• Díky tomu, že od přelomu 19. a 20. století se rozvíjela beskydská turistika, se kterou jsou pohlednice nerozlučně spojeny, je stále co sbírat. Protože mám hory a turistiku rád, nemohou ve sbírce chybět ani pohlednice Beskyd.


• Pro přehlednost jsou galerie rozděleny tématicky. Data u pohlednic, pokud jsou uvedena, udávají rok, ve kterém prošla pohlednice poštovním provozem, některé datovali přímo vydavatelé. Galerie budu rozšiřovat postupně podle časových možností a přírůstků ve sbírce.UPOZORNĚNÍ :

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem.


Veškerý obrazový materiál na www.fmpatriot.eu je opatřen ochranným vodoznakem. Kopírování, rozšiřování, poskytování třetím osobám nebo jiné zužitkování obsahu bez souhlasu autora je zakázáno.


Porušením autorských práv a neoprávněným užitím obsahu těchto webových stránek se vystavujete nebezpečí občanskoprávního nebo trestního řízení.